Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) (lat. Facultas electrotechnicae et rei computatoriae) sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od najcjenjenijih i najboljih fakulteta u Hrvatskoj. FER je najveća i najutjecajnija znanstvena i obrazovna institucija u Hrvatskoj na području elektrotehnike i računarstva, te je trenutno jedini hrvatski međunarodno akreditirani fakultet. Prostori fakulteta nalaze se u Zagrebu na adresi Unska 3.

Zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Povijest

uredi

Današnji Fakultet elektrotehnike i računarstva (popularni akronim FER) je nastavak Visoke tehničke škole osnovane 1919. i Tehničkoga fakulteta osnovanog 1926. Fakultet je osnovan kao samostalna ustanova 1. srpnja 1956. pod imenom Elektrotehnički fakultet (ETF), a 7. ožujka 1995. godine mijenja ime u Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Organizacija fakulteta

uredi

Fakultet je akreditiran kao znanstveno obrazovna institucija s naglaskom na istraživačkom radu. Na fakultetu su u akademskoj godini 2012./2013. bila zaposlena 124 sveučilišna profesora, 45 docenata, 207 znanstvenih novaka i asistenata, te ostalo administrativno i tehničko osoblje, okupljeno u 12 zavoda, 3 službe, 2 centra i Središnju knjižnicu FER-a. 13 laboratorija s ukupno 247 računala namijenjeno je nastavi i studentima.

Na fakultetu je u akademskoj godini 2012./2013. studirala 2.202 studenta preddipplomskog studija (prve tri godine), 1.116 studenata diplomskog studija (4. i 5. godina), 310 studenata poslijediplomskih doktorskih studija te 158 studenata poslijediplomskih specijalističkih studija.

Ukupni prostor koji FER ima na raspolaganju zauzima oko 38 tisuća četvornih metara kroz kojih se proteže gigabitna računalna mreža s više od 1.800 priključaka, te 67 bežičnih pristupnih točaka, što stvara okosnicu znanstvenog i obrazovnog djelovanja fakulteta. Navedena računalna mreža predstavlja najbržu LAN mrežu u Hrvatskoj i s CARNet-om te europskom mrežom GEANT2 povezana je s 10 Gbps.

Fakultetski zavodi

uredi
 1. Zavod za primijenjenu matematiku (utemeljen 1919.)
 2. Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja (utemeljen 1924.)
 3. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju (utemeljen 1925.)
 4. Zavod za visoki napon i energetiku (utemeljen 1934.)
 5. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (utemeljen 1943.)
 6. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (utemeljen 1943.)
 7. Zavod za primijenjenu fiziku (utemeljen 1945.)
 8. Zavod za telekomunikacije (utemeljen 1951.)
 9. Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo (utemeljen 1954.)
 10. Zavod za elektroakustiku (utemeljen 1954.)
 11. Zavod za radiokomunikacije (utemeljen 1954.)
 12. Zavod za primijenjeno računarstvo (utemeljen 2005.)

Studij na FER-u

uredi

Preddiplomski studij na FER-u organizira se kroz dva studijska programa:

 1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija
 2. Računarstvo

Preddiplomski studij započinje zajedničkom prvom godinom, koja sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu. Nakon prve godine, studenti odabiru jedan od ta dva studijska programa. Specijalizacija unutar studijskih programa izvodi se tijekom treće godine studija izborom jednog od ponuđenih modula predmeta.

Diplomski studij na FER-u organizira se kroz tri studijska programa:

1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija, sa sljedećim profilima:

  • Automatika
  • Elektrotehnički sustavi i tehnologija
  • Elektroenergetika
  • Elektroničko i računalno inženjerstvo
  • Elektronika

2. Informacijska i komunikacijska tehnologija, sa sljedećim profilima

  • Obradba informacija
  • Telekomunikacije i informatika
  • Radiokomunikacijske tehnologije

3. Računarstvo, sa sljedećim profilima:

  • Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
  • Računalno inženjerstvo
  • Računarska znanost

Fakultet je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje.

Osim doktorskog studija, Fakultet u sklopu svojih aktivnosti u cijeloživotnom obrazovanju provodi četiri specijalistička poslijediplomska studija:

 1. Transformatori
 2. Informacijska sigurnost
 3. Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija
 4. Željeznički elektrotehnički sustavi

Utjecaj i uloga u društvu

uredi

FER je odigrao ključnu ulogu u elektrifikaciji bivše Jugoslavije. Njegovo tehničko osoblje je konstruiralo prvi generator, te je odigrao i najveći udio u konstrukciji elektrana u cijeloj Jugoslaviji. Također, važno je napomenuti i važnu ulogu fakulteta prilikom informatizacije državne uprave Republike Hrvatske, posebice sektora obrazovanja i visokog školstva.

Prvo je računalo na FER-u instalirano 1968. Sve od 1991., fakultet je dobro opremljen računalnom opremom za potrebe studenata i znanstvenika. Studij računalne znanosti i inženjerstva je započeo 1970.

Europski i drugi međunarodni projekti

uredi

Fakultet trenutno sudjeluje na čak 46 međunarodna znanstveno-istraživačka projekta:

 • 14 FP7 projekata
 • 8 IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) projekata
 • 10 multilateralnih COST projekta
 • 10 bilateralnih projekata
 • 1 Tempus projektu
 • 1 LLP (Lifelong Learning Programme) projektu
 • 2 Air Force Office of Scientific Research projekta

Fakultet također usko surađuje s gospodarstvom te ukupno oko 30% prihoda fakultet crpi iz gospodarskog sektora.

Zahvaljujući svojoj tradiciji i kvalificiranom osoblju, FER je najveća i najutjecajnija znanstvena i obrazovna institucija u Hrvatskoj na području elektrotehnike i računarstva. Također je važno istaknuti da je FER trenutno jedini hrvatski međunarodno akreditirani fakultet (ASIIN 2007.-2013.).

Popis dekana

uredi

Vanjske veze

uredi

45°48′04″N 15°58′20″E / 45.8010268229539°N 15.9721255302429°E / 45.8010268229539; 15.9721255302429