Fadil Jahić Španac

Fadil Jahić Španac (Bijeljina, 1910Vukosavci, 1942), učesnik Španskog građsnskog rata i Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

FADIL JAHIĆ
Fadil Jahić Španac
Datum rođenja24. novembar 1910.
Mesto rođenjaBijeljina
 Austrougarska
Datum smrti20. februar 1942. (31 god.)
Mesto smrtiVukosavci, kod Lopara
Hrvatska ND Hrvatska
Profesijastolarski radnik
Član KPJ od1933.
Učešće u ratovimaŠpanski građanski rat
Narodnooslobodilačka borba
U toku NOB-apolitički komesar
Majevičkog NOP odreda
Služba Španska republikanska armija
NOV i PO Jugoslavije
Narodni heroj od13. marta 1945.

Biografija uredi

 
Fadil Jahić uvežbava rasklapanje mitraljeza u Španiji.

Rođen je 24. novembra 1910. godine u Bijeljini. Iako je poticao iz srednje imućne porodice, posle završene osnovne škole, nije nastavio dalje školovanje, već otac ga je dao na zanat. U Bijeljini je izučio stolarski zanat, i još kao šegrt došao u dodir sa radničkim pokretom. Učestvovao je u svim radničkim štrajkovima i manifestacijama. Godine 1933. postao je član Komunističke partije Jugoslavije.

Marta 1937. godine odlazi u Španiju, gde se borio u mitraljeskom odeljenju bataljona „Đuro Đaković“. Posle završetka Španskog građanskog rata, tokom kojeg je stekao čin kapetana, zajedno sa ostalim borcima Internacionalnih brigada našao se u koncentracionom logoru „Verne“ u Francuskoj. Zajedno sa Pekom Dapčevićem, narodnim herojem, organizovao je beg iz logora i u proleće 1941. godine ilegalno se vratio u Jugoslaviju. Po povratku u rodni kraj, postao je sekretar Okružnog komiteta KPJ za Bijeljinu.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, aktivno je učestvovao u pripremama ustanka u Bijeljini i okolini. Organizovao je prikupljanje oružja, stvarao prve borbene grupe i dr. Posle sednice Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, održane 13. jula 1941. godine, na kojoj je doneta odluka o podizanju ustnaka, Fadil je rukovodio prvim partizanskim akcijama u Bijeljini i okolini: sečenju telefonsko-telegrafskih stubova na putu Bijeljina-Brčko i Bijeljina-Zvornik; napadu na žandarmerijske stanice u Trnjacima, Gornjem Crnjelovu i Dragaljevcu, diverzijama na plovnim objektima na Savi i dr.

Jedinice pod njegovom komandom, avgusta 1941. godine, ušle su u sastav Majevičkog partizanskog odreda, a Fadil je imenovan za političkog komesara Odreda. U mnogim borbama dolazilo je do izražaja njegovo ratno iskustvo iz Španije. Poginuo je 20. februara 1942. godine u selu Vukosavcima, na Majevici, zajedno sa komandantom Odreda Ivanom Markovićem Ircem, narodnim herojem i još trideset boraca i članova štaba Odreda prilkom iznenadnog prepada četnika kapetana Stevana Damjanovića Leke (sa kojima je postojao dogovor o nenapadanju) na Štab Majevičkog partizanskog odreda.

Sahranjen je na Partizanskom spomen-groblju u Vukosavcima, kod Lopara.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 13. marta 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.