Međunarodna federacija udruženja filmskih producenata (fr. Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, akr. FIAPF, engl. International Federation of Film Producers Associations) je organizacija sastavljena od 31 udruženja-članice iz 25 zemalja, vodećih u audiovizuelnoj proizvodnji. Osnovana je 1933. u Parizu, a sjedište joj se nalazi u Bruxellesu. FIAPF je također zadužen za supeviziju filmskih festivala, uključujući i neke najpoznatije u svijetu.

FIAPF pomaže proizvođačima da formulišu politike i koordiniraju političke akcije u slijedećim ključnim oblastima:

 • zakonske odredbe vezane za zaštitu autorskih prava i intelektualne svojine
 • ojačanje IPR legislacije i antipiratske akcije
 • razvoj digitalnih tehnologija i njihov uticaj na lanac vrijednosti audiovizuelnog sektora
 • proces standardizacije tehnologije
 • regulacija medija
 • mehanizmi finansiranja privatnog i javnog sektora u filmskoj proizvodnji
 • pitanja u vezi trgovine

FIAPF osigurava akreditacije za slijedeće takmičarske filmske festivale:

 • Međunarodni filmski festival u Berlinu
 • Međunarodni filmski festival u Kairu
 • Filmski festival u Kanu
 • Međunarodni filmski festival u Karlovy Varyju
 • Međunarodni filmski festival Locarno
 • Filmski festival u Mar del Plata
 • Montreal World Film Festival
 • Međunarodni filmski festival u Moskvi
 • Međunarodni filmski festival u San Sebastiánu
 • Međunarodni filmski festival u Šangaju
 • Međunarodni filmski festival u Tokiju
 • Filmski festival u Veneciji
 • Međunarodni filmski festival u Varšavi

FIAPF akreditira i Sarajevo film festival.