F2 generacija

F2 generacija ili druga filijalna (potomačka) generacija nastala Mendelskim ukrštanjem hibridnih jedinki (F1 generacija). U ovoj generaciji, pri monohibridnom ukrštanju, javljaju se dva fenotipa: dominantna i recesivna osobina u odnosu 3 : 1, ako je dominanatan gen poptuno dominantan.

LiteraturaUredi