F. W. Meacham

Frank W. Meacham (Buffalo, cca. 1850 - New York, 1896) bio je američki kompozitor i aranžer sa početka ere Tin Pan Alleya. Specijalnost mu je bila marševska muzika, ali je napisao i nekoliko ragtime kompozicija. Najpoznatije djelo mu je marš American Patrol iz 1885. koga je godine 1942. u swing stilu aranžirao Glenn Miller.