Euzebije od Angersa

Eusebius (Bruno) od Angersa (? - 1. septembra 1081) bio je biskup Angersa u Francuskoj u drugoj polovici 11. vijeka. Prvi put se spominje kao sudionik crkvenog sinoda u Rheimsu 1049. Dugo vremena je bio sljedbenik teologije Berengara od Toursa, odnosno njegovih stavova o transupstancijaciji, prije nego što se njih odrekao. Usprkos toga, s Berengarom je ostao dobar prijatelj.