Euzebije iz Minda

Euzebije iz Minda u Kariji je bio istaknuti neoplatoničar i savremenik Eunapijev, koji ga spominje i svrstava u tzv. zlatni lanac neoplatoničara. U Stobejevim Propovedima se nalazi znatan broj etičkih fragmenata koje neki pripisuju ovom Euzebiju, dok ima i takvih koji za autora uzimaju stoičara istoga imena.

Tauroktonija.jpgNapomena: Ovaj članak ili jedan njegov deo preveden je ili adaptiran iz jednog od tomova Dict. Gr. & Rom. Biog. & Myth.