Euriganija (starogrčki: Εὐρυγάνεια) ili Eurigana (starogrčki: Εὐρυγάνη)[1] spominje se, u nekim pričama grčke mitologije, kao Edipova druga žena i istinska majka njegovo četvoro dece, (Eteokla, Polinika, Antigone i Ismene).[2] Prema nekima, bila je kći Hiperfanta, a prema drugima, bila je sestra Jokaste.[3] Prema Pausaniji, navod u Homerovoj Odiseji da su bogovi "odmah" ljudima objavili novost o incestuoznom braku Edipa i njegove majke Jokaste[4] ne slaže se predanjem da je Jokasta potom rodila Edipu četvoro dece.[5] U prilog svojoj tvrdnji da je Euriganija bila istinska majka Edipove dece Pausanija navodi ono što se o tome kaže u danas izgubljenom epu Edipodija.[6] S druge strane, Ferekid sa Lerosa navodi da su Edip i Jokasta imali dva sina, Frastora i Laonita, ali se slaže s tvrdnjom da je poznatija četvorka bila potomstvo Euriganijino.[7] Nakon Edipovog odlaska iz Tebe Euriganija je ostala u gradu i bila svedok borbe svojih sinova oko vlasti, kao i njihovog tragičnog kraja.[8][1] U Plateji je postojala jedna Onasijina slika, na kojoj je Euriganija bila predstavljena kako tuguje zbog sukoba među svojom decom.[9]

ReferenceUredi

 1. 1,0 1,1 Dragoslav Srejović, Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, 3. izdanje, Srpska književna zadruga, Beograd, 1989, s.v. Eurigana, Euriganija.
 2. Pseudo-Apoldor Biblioteka, III, 5, 8; cf. Watson (1994, str. 237).
 3. Hiperfantova kći: Pseudo-Apoldor Biblioteka, III, 5, 8 i Pausanija, Opis Helade, IX, 5, 11; Jokastina sestra: sholija uz Euripidove Feničanke, 53.
 4. Homer, Odiseja, XI, 271–274.
 5. Pausanija, Opis Helade, IX, 5, 11.
 6. Pausanija, Opis Helade, IX, 5, 10; to je fr. 2 iz Edipodije u West (2003).
 7. Ferekid sa Lerosa, Fragmenta FGrHist 3 F 48, koji je naveden u sholiji uz Euripidove Feničanke, 53.
 8. Sholija uz Euripidove Feničanke, 1760.
 9. Pausanija, Opis Helade, IX, 5, 11.

LiteraturaUredi

 • Watson, P.A. (1994), Ancient Stepmothers: Myth, Misogyny and Reality, Leiden, ISBN 9004101764 .
 • West, M.L. (2003), Greek Epic Fragments, no. 497, Cambridge, MA, ISBN 0-674-99605-4 .
 • Srejović, Dragoslav; Cermanović-Kuzmanović, Aleksandrina (1989). Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga. .