Estonci su ugrofinski narod, koji pretežno živi u Estoniji, gde čini oko 65% stanovništva. Estonci su većinom protestantske veroispovesti, a govore estonskim jezikom, koji spada u ugrofinsku grupu uralske porodice jezika.

Estonska zastava

Estonaca ukupno ima oko 1.194.000, od toga u Estoniji 1.049.000.