Za ostala značenja, vidi Erotika (razvrstavanje).

Erotika (od grčkog ἔρως, eros—"ćežnja") je naziv za umjetnička djela, uključujući književnost, fotografiju, film, kipove i slike, koja imaju erotski stimulirajući ili seksualno uzbuđujući karakter. U modernom svijetu se pod time podrazumijeva i prikaz ljudske anatomije i seksualnosti sa umjetničkim aspiracijama, koje takva djela razlikuju od komercijalne pornografije.

Fernande (1910–1917) by Jean Agélou.