Epistulae ex Ponto

Epistulae ex Ponto (Poslanice ili Pisma sa Crnog mora) je naziv za zbirku pjesama, koja se sastoji od 4 knjiga, a koju je znameniti rimski pjesnik Ovidije napisao za vrijeme svog izgnanstva u Tomima na Crnom moru između 8. i 12. n.e. U njoj se Ovidije obraća pojedinim važnim rimskim ličnostima (kao što je Germanik) i moli ih da posreduju kod car Augusta kako bi dobio pomilovanje i priliku da se vrati u Rim.

To je djelo historičarima zanimljivo zbog opisa Male Skitije početkom 1. vijeka.

Godine 1821. je ruski pjesnik Aleksandar Puškin, koji se i sam našao u izgnanstvu u obližnjoj Odesi, na latinskom napisao pjesmu kao svojevrsni odgovor na Ovidijeve poslanice.