Epigon, sin Hariosov, (3. vijek pne.) je bio starogrčki kipar rodom iz Pergama u Maloj Aziji. Antički izvori ga navode kao jednog od dvorskih umjetnika Atalidske dinastije. Pripisuje mu se niz statua kojima se slavila pobjeda Grka, odnosno pergamskog kralja Atala I Sotera nad Galima. Od njih su najpoznatiji Umirući Gal i Gal ubija sebe i suprugu.

Literatura

uredi