Enheduanna (cca. 2285.-2250. pne.; akadski: 𒂗𒃶𒁺𒀭𒈾, EN.HÉ.DU.AN.NA, En-hedu-Ana — « svećenički ukras An (neba) ») je bila sumerska/akadska vrhovna svećenica mjesečevog boga Nanne (Sin) u Uru, koja je počela štovati Inannu iznad svih drugih bogova sumerskog panteona. Jedan jedini zapis na pločici je opisuje kao "kći Sargona Akadskog" - odnos koji se tumačio doslovno i ritualno. Ako je doslovno tumačenje ispravno, to svjedoči o uspjehu Sargonove politike imenovanja članova svoje porodice na važne položaje. S vremenom su je s položajazbacili lokalni svećenici, pokazavši kako je "carsko" imenovanje neprihvatljivo za lokalni živalj. Sebeje nazvala utjelovljenjem boginje Ningal, suprugom mjesečevog boga Nanne.

Himnne uredi

Za Enheduannu se zna da je spjevala nekoliko sumerskih himni. Općenito se drži najstarijim poznatim književnim autorom u historiji. Himne koje je napisala boginji Inanni predstavljaju najstariji pisani opis božanstva, a kroz slavljenje svog osobnog odnosa s Inannom, Inanna daje najstariji očuvani trag svijesti pojedinca o svom unutrašnjem životu.

 • Nin-me-sara, "Isparavanje Inanne", 153 linije, uredili i preveli Hallo i van Dijk (1968). Prvih 65 linija naziva boginju popisom epiteta, uspoređujući je s Anom, vrhovnim bogom panteona. Potom Enheduanna govori u prvom licu, žaleći se da je bila prognanan iz hrama i gradova Ur i Uruk, tražeći pomoć Nanne. Linije 122-135 recitiraju božanska svojstva Inanne.
 • In-nin sa-gur-ra (imenovana u incipitu), 274 linija (nedovršena), uredio Sjoberg (1976) koristeći 29 fragmenata.
 • In-nin me-hus-a, "Inanna i Ebih", prvi put preveo Limet (1969)
 • Himne hrama, uredili Sjoberg i Bergmann (1969): 42 himne različite dužine, posvećene hramovima.
 • Himna Nanni, uredio Westenholz

Westenholz je uredio još jednu fragmentarnu himnu koja se pripisuje Enheduanni, ali koja je napisana anonimno, sugeriraju apoteozu nakon vlastite smrti.

Literatura uredi

 • Betty De Shong Meador, Inanna, Lady of Largest Heart: Poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna, University of Texas, 2001 (ISBN 0-292-75242-3).
 • J.-J. Glassner, 'La Princesse Enheduana' Arhivirano 2013-06-09 na Wayback Machine-u (fr), Pour la Science 370, august 2008, s. 42-44 (ISSN 0153-4092).
 • William W. Hallo and J. J. A. Van Dijk, The Exaltation of Inanna, Yale University Press, 1968.
 • Janet Roberts, 'Enheduanna, Daughter of King Sargon — Princess, Poet, Priestess (2300 B.C.)' (en), Transoxiana 8, 2004.
 • Ake Sjoberg and E. Bermann, The Collection of the Sumerian Temple Hymns, Locust Valley, J.J. Augustin, 1969.
 • Ake Sjoberg, 'In-nin sa-gur-ra: A Hymn to the Goddess Inanna by the en-Priestess Enheduanna', Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archaeologie 65, 1975, s. 161-253.

Vanjske veze uredi