Engleske dame

Engleske dame ili engleska dama (britanski engleski: English draughts; američki i kanadski engleski: checkers; također American checkers (američka dama) ili straight checkers) je oblik igre na ploči dame karakterističan za anglosaksonski svijet. Igra se na ploči od 8x8 (64) kvadratnih polja pri čemu svaki igrač ima 12 figura. One se pokreću i protivničke figure zarobljavaju dijagonalno. Mogu se kretati samo naprijed dok ne dosegnu suprotni rub ploče i tada postanu "okrunjene", tj. mogu se pokretati naprijed i nazad.

Ploča za igranje engleskih dama

Figure su tradicionalno obojene crno, crveno ili bijelo. Neprijateljske figure se zarobljavaju preskakanjem.

Vanjske veze