An pasan je potez u šahu.

Označava usputno uzimanje pešaka pešakom (fr. en passant - u prolazu), kada je pešak sa svoje početne pozicije pomeren za dva polja prošavši pored protivničkog pešaka, koji ga može (ali ne mora) uzeti, ali ga može uzeti samo u narednom potezu. Ako je to jedini potez, onda se pešak mora uzeti.[1]

PrimeriUredi

Primer 1.1 za an pasan
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Početna pozicija pred moguć an pasan.
Primer 1.2 za an pasan
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Beli je upravo odigrao potez pešakom d4.
Primer 1.3 za an pasan
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Crni je odigravši potez ed3 uzeo belog pešaka „u prolazu“, ili an pasan.

Ako je an pasan jedini potez, onda se pešak mora uzeti.

U primeru 2.1, na 1. g4 nije pat zbog 1. .. hg3.

Primer 2.1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Posle 1. g4 nije pat, pošto crni može da igra 1. .. hg3 (uzimanje an pasan).
Primer 2.2
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Nije pat, pošto crni mora da igra 1. .. hg3 (uzimanje an pasan).
Primer 2.3
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Pozicija posle uzimanja an pasan 1. .. hg3

Ako bismo pomerili crnog kralja na h5, a pešaka na h6 (primer 3.1), posle 1. g4 nije mat takođe zbog 1. .. hg3.

Primer 3.1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Posle 1. g4 nije mat, pošto crni može (mora) da igra 1. .. hg3
Primer 3.1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Nije mat, pošto crni može (mora) da igra 1. .. hg3 (uzimanje an pasan).
Primer 3.1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Pozicija posle uzimanja an pasan 1. .. hg3

Vidi jošUredi

IzvoriUredi