Elementarna reakcija

Elementarna reakcija predstavlja hemijsku reakciju u kojoj reaktanti (atomi, molekuli, joni, radikali) prelaze u samo jednom elementarnom stupnju u produkte reakcije i preko samo jednog prelaznog stanja. Elementarni stupanj uvek predstavlja pojedinačnu reakciju na molekulskom nivou a ne ukupnu reakciju, i odgovara procesu u kome se neke hemijske veze raskidaju a neke formiraju.[1][2]

Elementarna hemijska promena, pod kojom podrazumevamo reakciju koja se odvija samo u jednom stupnju, može biti u odnosu na reaktante monomolekulska, bimolekulska ili trimolekulska.[3]

Monomolekulska elementarna reakcijaUredi

Ako se u elementarnom stupnju jedna hemijska vrsta transformiše u drugu, stupanj je monomolekulski.[1]

 

 

 

Bimolekulska elementarna reakcijaUredi

Bimoleklski stupanj je onaj u kome se dve hemijski različite vrste ili dva molekula hemijski identične vrste u jednom stupnju transformišu u hemijski novu vrstu odnosno produkt reakcije.[1]

 

 

 

Trimolekulska elementarna reakcijaUredi

Trimolekulski stupanj(ili trimolekulsaka elementarna reakcija) je onaj u kome učestvuju tri molekula hemijski istih ili različitih vrsta dajući produkt reakcije.[1]

 

 

 

Broj molekula čijom interakcijom tokom odigravanja elementarne hemijske reakcije nastaje proizvod(ili proizvodi) predstavlja prema Vant Hofu molekularnost reakcije.[4]

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vera Dondur (1982). Hemijska kinetika. Beograd: Univerzitet u beogradu, Prirodnomatematički fakulteti, Fakultet za fizičku hemiju. 
  2. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "elementary reaction". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  3. House, James S. (2007). Principles of chemical kinetics. Amsterdam: Elsevier/Academic Press. ISBN 0-12-356787-4. 
  4. „Chemical reaction kinetics - Scholarpedia”. http://www.scholarpedia.org/article/Chemical_reaction_kinetics. 

LiteraturaUredi

  • House, James S. (2007). Principles of chemical kinetics. Amsterdam: Elsevier/Academic Press. ISBN 0-12-356787-4. 
  • Vera Dondur (1982). Hemijska kinetika. Beograd: Univerzitet u beogradu, Prirodnomatematički fakulteti, Fakultet za fizičku hemiju.