Element

višeznačna odrednica na Vikimediji
(Preusmjereno sa stranice Elemenat)

Elemenat ili element je pojam sa različitim značenjima u naukama,matematici i hemiji.

  • U hemiji, elemenat supstance se ne može razbiti u dve ili više supstanci na bilo koji način. Svi elementi sadrže atome koji imaju samo jedan atomski broj, mada im se mase mogu menjati (izotopi). Elementi su poredani u Mendeljejevom periodnom sistemu elemenata prema svojim atomskim brojevima.
  • U matematici, elemenat je član skupa. To se piše i znači je elemenat skupa
  • U matematici, elemenat je član matrice.
  • U matematici, elemenat je izraz koji sledi iza znaka integrala. Tako u integralu izraz je elemenat prostora. Često je korisno posmatrati oblast integracije kao "zbir" elemenata.

Vidi još

uredi