Ekvivalencija

Ako su tačne implikacije "P → Q" i "Q → P". Dobijamo novi sud P Q koji nazivamo ekvivalencija. To je binarna logička operacija. Ekvivalencija suda P sa sudom Q je sud P Q koji je tačan samo onda ako su oba suda istinita ili neistinita. Vrijedi zakon komutacije P Q = Q P