Eksperimentalna psihologija

Ako proučavamo duševne čine sa svrhom da ih opišemo, rasporedimo i odredimo uvjete i neposredne uzorke koji vode do samih tih čina tada psihologiju pobliže određujemo nazivom empirička ili eksperimentalna psihologija (makar ova dva izraza nisu sinonimi u strogom smislu riječi: niži je stupanj znanstvene preciznosti u empiričko psihološkom istraživanju nego li je to u eksperimentalno psihološkim istraživanjima). Tako možemo proučavati npr. strah ili srdžbu ustanovivši učinke tih psihičkih stanja na licu čovjeka, a pomoću raznih instrumenata moći ćemo registrirati promjene koje ta psihička zbivanja proizvedu u ritmu disanja, cirkulacije krvi, u električkom otporu kože.

Ali ako želimo da razumemo sta je tacno eksperimentalna psihologija trebalo bi se vratiti na same početke nastanka ove nauke. Psihologija je zvanično dobila status nauke upravo kada je počela da se bavi eksperimentima tj. kada je empirijski počela da proverava svoje predpostavke. Godina rođenja psihologije kao nauke je 1879, a mesto je Lajpcig. Tamo je osnovana prva psihološka experimentalna laboratorija zaslugom Wilhema Vundta i kasnije njegovih učenika.