Ekspediciono ratovanje

Ekspedicijsko ili ekspediciono ratovanje je izraz kojim se opisuju ratne ili vojne operacije koje neka država, odnosno oružane snage izvode izvan svog uobičajenog područja djelovanja, odnosno daleko od svojih tradicionalnih baza. Pod time se podrazumijevaju područja koja su se od matične teritorije/baza odvojeni morem ili nekom teško savladivom preprekom (pustinja, planinski lanac i sl.). Za pojedinačnu operaciju takve vrste se koristi izraz vojna ekspedicija. Od 20. vijeka se za vojne jedinice i formacije određene za takvu vrstu operacija koristi izraz ekspedicijske ili ekspedicione snage.

Ekspedicijsko ratovanje je fenomen koji se javlja još u Starom vijeku, pri čemu su tadašnje vojske logističke i druge probleme vezane uz operacije daleko od svojih teritorija rješavale korištenjem mornarice ili uspostavljanjem logističkih linija kroz mrežu garnizona, utvrda i stvaranjem saveznika kroz diplomaciju. Neke od najuspješnijih vojnih ekspedicija iz tog doba jesu pohodi Aleksandra Velikog na Aziju, odnosno rimsko osvajanje Britanije.

V. takođerUredi