Ekspanzionizam

Ekspanzionizam se odnosi na proširenje ovlasti u političkom, te na rast u ekonomskom smislu. Iako ima i ekonomskih oznaka, ekspanzionizam se uglavnom veže za doktrinu neke države koja širi svoj teritorij (ili ekonomski utjecaj) na druge, uglavnom, ali ne isključivo, vojnom agresijom. Pod tim se uglavnom misli na kolonijalizam, iredentizam, aneksije i pan-pokrete (npr. Lebensraum).