Ekonomski rast je povećanje vrijednosti roba i usluga u ekonomiji.

Općenito se pod njim podrazumijeva povećanje bogatstva, odnosno prihoda nečije nacije ili entitea. Uobičajeno se mjeri kroz postotak stvarnog bruto društvenog proizvoda ili BDP-a.

Rast se obično računa u stvarnoj vrijednosti, odnosno prilagođeno inflaciji, kako bi se u obzir uzeo efekt inflacije na cijenu proizvedenih roba i usluga. U ekonomiji, "ekonomski rast" ili "teorija ekonomskog rasta" se tipično odnosi na potencijalni proizvod, odnosno proizvodnju pri "punoj zaposlenosti," umjesto na rast agregatne potražnje ili stvarni proizvod.

S obzirom da se ekonomski rast mjeri godišnjom promjenom postotka društvenog prihoda, ima sve prednosti i nedostatke koje se vezuju uz tu varijablu. Međutim, ljudi obično daju posebnu vrijednost godišnjoj promjeni postotka, vjerojatno zato što pokazuje što se događa s njihovim plaćama.

Vanjske veze uredi