Ekonomska politika

Fiskalna politika

uredi

Fiskalna politika se bavi načinima prikupljanja novca u državnu blagajnu i njegovog trošenja. Sastoji se od porezne politike i politike javnih rashoda. U vrijeme inflacije često se primjenjuje kontrakcijska fiskalna politika u vidu povećanih poreza i smanjenja javnih rashoda. U vrijeme depresije primjenjuje se ekspanzivna fiskalna politika u vidu smanjenja poreza i porasta javnih rashoda.

Mjere fiskalne politike:
diskrecijske mjere fiskalne politike:

 • javni radovi - primjenjuju se kada je recesija duboka i dugotrajna, koriste se za izgradnju infrastrukture te zbog svog multiplikacijskog efekta. U kratkom roku se ne primjenjuju jer mogu biti generatori inflacije
 • projekti javnog zapošljavanja - namijenjeni su kratkoročnom zapošljavanju nezaposlenih u javnom sektoru, a mana im je što se takvi radnici teško zapošljavaju u privatnom sektoru
 • promjene poreznih stopa - u recesiji se porezne stope smanjuju dok se u inflaciji povećavaju. Nedostatak im je duga zakonska procedura oko njihovog donošenja.
 • automatski stabilizatori - instrumenti fiskalnog sustava koji djeluju trenutačno, a od njih su najznačajniji automatska promjena poreznih prihoda i transferna plaćanja

Politika dohodaka

uredi

Politika dohodaka sastoji se od kontrole nadnica i cijena u širokom rasponu od neobvezujućih smjernica do regulacije u potpunosti. Politika dohodaka je manje rizičan

i skuplji instrument od fiskalne i monetarne politike ali je i manje efikasan.

Vanjske veze

uredi

Vanjskotrgovinska politika se sastoji od određivanja carina i kvota i utjecanja na uvoz i izvoz.

Monetarna politika

uredi

Monetarnom politikom kontrolira se ponuda novca od strane centralne banke, a sastoji se od:

 • politike ograničavanja novčane ponude (inflacija vodi do povećanja kamata)
 • politike ekspanzivne novčane ponude (recesija vodi do smanjenja kamata)

Ciljevi makroekonomske politike:

 • visoka stopa zaposlenosti
 • visoka razina proizvodnje (BDP)
 • visoka stopa gospodarskog rasta
 • cjenovna stabilnost (CPI, stopa inflacije)


Vrste monetarne politike
1. ekspanzivna (Ms raste brže od BDP)
2. restriktivna (Ms raste sporije od BDP)
3. neutralna (Ms raste proporcionalno s BDP)

Glavni ciljevi monetarne politike


Efekti ekspanzivne monetarne politike

 • porast novčane ponude
 • smanjenje kamatnih stopa
 • povećanje investicija
 • povećanje BDP i proizvodnje
 • porast zaposlenosti


Efekti restriktivne monetarne politike

 • smanjenje novčane ponude
 • povećanje kamatnih stopa
 • smanjenje investicija i BDP
 • smanjenje zaposlenosti