Izvršna vlast

(Preusmjereno sa stranice Egzekutiva)

Izvršna vlast ili egzekutiva je naziv za granu vlasti čija je funkcija sprovođenje zakona.

U modernim demokratskim državama se nalazi u rukama državnog poglavara koji može biti nasljedni monarh (što je najrjeđi slučaj) odnosno nesporedno izabran funkcionar (u predsjedničkom sistemu) ili šef vlade posredno izabran od strane parlamenta kome je odgovoran (parlamentarni sistem)

Vidi još uredi