Egipatsko-japanski univerzitet nauka i tehnologije

Egipatsko-japanski univerzitet nauka i tehnologije je univerzitet koji su predstavnici egipatske vlade osnovali u saradnji sa japanskim partnerima. Univerzitet je osnovan u februaru 2010. godine kada je upisao prvih 30 poslediplomskih studenata. Univerzitet je smješten u gradu Borg El Arab, u egipatskoj Aleksandriji.