EcoRV je tip II restrikciona endonukleaza izolovana iz pojedinih vrsta Escherichia coli. Njegov alternativno ime je Eco32I.

Restrikciona endonukleaza EcoRV
EcoRV Crystal Structure.rsh.png
EcoRV kristalna struktura u kompleksu sa dvolančanom DNK[1]
Identifikatori
Simbol Endonuc-EcoRV
Pfam PF09233
InterPro IPR015314
SKOP 1sx5
Sekvenca DNK prepoznavanja EcoRV-a. Zelena linija označava mesto presecanja

EcoRV je često korišteni restrikcioni enzim u molekulskoj biologiji. On formira tupe krajeve. Ovaj enzim prepoznaje palindromsku šestobaznu DNK sekvencu 5'-GAT|ATC-3' i preseca oba lanca na istom mestu. Komplementarna sekvenca je 3'-CTA|TAG-5'. Nastali tupi krajevi se mogu se lako ligirati mada sa manjom efikasnošću od lepljivih krajeva.

StrukturaUredi

Struktura ovog enzima, i nekoliko mutanta, u kompleksu sa DNK sekvencom koju preseca je kristalografski rešena.

Osnova enzima se sastoji od petolančene mešovite β-ravni flankirane α-heliksima. Osnova je konzervirana u svim drugim restrikcionim endonukleazama tipa II. Ovaj enzim sadrži N-terminalni dimerizacioni domen formiran od kratkog α-heliksa, dvolančane antiparalne ravni i dugačkog α-heliksa. Taj domen je prisutan samo u EcoRV i PvuII.[2]

ReferenceUredi

LiteraturaUredi

Vidi jošUredi

  • EcoRI, nukleazni enzim iz E. coli.
  • EcoRII, nukleazni enzim iz E. coli.
  • FokI, nukleazni enzim iz Flavobacterium okeanokoites.