EC broj (hemija)

Ovaj članak opisuje sistem evropske komisije za numerisanje hemikalija. Za broj enzimske komisije, vidite klasifikacija enzima.

EC broj (broj evropske komisije, EC-No i EC#) je sedmocifreni kod koji se dodeljuje hemijskoj supstanci koja je komercijalno dostupna unutar Evropske Unije[1]. Ovaj broj je zvanični identifikator supstance u Evropskoj Uniji.[1]

Lista supstanci koje imaju EC broj se naziva EC inventar.[2] EC inventar obuhvata supstance u sledećim kategorijama:

  • Evropski inventar postojećih komercijalnih hemijskih supstanci, EINECS
Ovo su supstance, osim polimera, koje su bile komercijalno dostupne u EU od 1 januara 1971 do 18 septembra 1981. One se smatraju registrovanim pod članom 8(1) direktive 67/548/EEC
Identifikacioni broj ovih supstanci se naziva EINECS broj.
  • Evropska lista prijavljenih hemijskih supstanci, ELINCS
Ovo su supstance koje su postale komercijalno dostupne nakon 18 septembra 1981
Identifikacioni broj ovih supstanci se naziva ELINCS broj.
  • NLP-lista, supstance „koje nisu više polimeri“
Definicija polimera je promenjena aprila 1992.[3] Rezultat toga je da niz supstanci koje su ranije smatrane polimerima nisu više isključene iz regulacije.[4]
Identifikacioni broj tih supstanci se naziva NLP broj.

Literatura

uredi