Duh je izraz kojim se u fikciji, filozofiji i popularnoj kulturi označava bestjelesna prikaza mrtve osobe (ponekad i životinje). Tradicionalne se smatra da je takav duh u stvari duša osobe koja je iz raznih razloga ostala na Zemlji, odnosno u stanju je na ovaj ili onaj način uticati na svijet živih. Priče o duhovima se mogu pronaći u gotovo svakoj ljudskoj kulturi. Ljudi koji razgovaraju sa mrtvima nazivaju se Mediji. Nastojanje da se stupi u kontakt s duhovima se naziva nekromancija ili spritistička seansa.

Macbethu se prikazuje duh Banqua
Théodore Chassériau

Vanjske veze

uredi