Dubrovački dinar

Dubrovački dinar
', 1337. - 18. vijek
srebro
, Dubrovačka Republika

Dubrovački dinar je bila srebrna kovanica, koju je kovala Dubrovačka Republika od 1337. do kraja 18. vijeka, u četiri nominale kao dinar, poludinar, dinarić i poludinarić. [1]

HistorijaUredi

Dubrovački dinar počeo se kovati 1337., kao kovanica od 1,951 grama, i čistoće srebra 916,67/1000. [2]Vremenom mu je smanjivana težina i kvalitet srebra. Dinar su u gornjim hrvatskim krajevima zvali poltura, po uzoru na sličnu ugarsku kovanicu. [3]Vrijednost dinara kao i dinarića u odnosu na druge vrste dubrovačkih kovanica nije se mijenjala, dinar i dinarić vrijedili su 30 minca, a 1 perpera 12 dinara (ili dinarića).[2]

Poludinar je kovan od 1370. do 1627., imao je promjer između 14-16 mm, i težinu od 39,2 do 66,5 gr:[3] Poludinar je kovan u nekoliko varijanti. Na aversu je bila glava sv. Vlaha i natpis S. BLASIUS RAGUSII, a na reversu je bila glava Krista s natpisom IESUS KRISTUS. Pred kraj njegova izdavanja to je bio naziv za kovanicu od 50 para.

Poludinarić je bio sitni bakreni novac, kovan od 1795. do 1796., promjera 21-22 mm. Na aversu je bio lik sv. Vlaha, oko njega natpis PROT REIP RHACUSIM, a s desne strane godina kovanja. Na reversu se nalazio stojeći lik Isusa, koji blagosilje, sa natpisom okolo njega DEUS REFUGI ET VIRTUS. Na dnu se nalazila oznaka gravera. [3]

Dinarić je bio prvi dubrovački novac, na kojem se nalazila godina kovanja. Izdavao se od 1626. do 1761. kao srebrna kovanica, promjera od 17 do 19 mm. [4]Na aversu je bio sv. Vlaho, sa maketom grada i biskupskim štapom, a okolo njega natpis - S BLASIUS RAGVSII. Lijevo i desno od sveca bila je godina kovanja. Na reversu je bio lik Krista okruženog zvjezdama i natpisom TVTA SALVS. Dinarić je vremenom gubio na vrijednosti, kako mu je opadala kvaliteta izrade i količina srebra.

IzvoriUredi

Vanjske vezeUredi