Dušan T. Bataković

Dušan T. Bataković, rođen u Beogradu 23. aprila 1957, je srpski istoričar, direktor Balkanološkog instituta SANU i diplomata, nekadašnji ambasador SRJ, SCG i Srbije u Grčkoj, Kanadi i Francuskoj. Studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1982, gde je i magistrirao 1988. Doktorske studije (1991-1996) završio je na Sorboni u Parizu (Université de Paris - Sorbonne, Paris IV) gde je u januaru 1997. doktorirao (summa cum laude) s tezom: „Francuska i stvaranje parlamentarne demokratije u Srbiji 1830-1914.” (La France et la formation de la démocratie parlementaire en Serbie 1830-1914).

U Istorijskom institutu radio je od 1983. do 1992, kada prelazi u Balkanološki institut SANU. Posle mandata ambasadora u Grčkoj (2001-2005), Bataković je u julu 2005. imenovan za savetnika predsednika Srbije, a u oktobru iste godine izabran za direktora Balkanološkog instituta SANU, glavnog urednika godišnjaka Balcanica i posebnih izdanja Instituta. U septembru 2008. izabran je za predsednika srpskog komiteta Međunorodne asocijacije za proučavanje jugoistočne Evrope (AIESEE). Član Državnog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova i Metohije od novembra 2005, Bataković je u julu 2007, ukazom predsednika Srbije, imenovan za ambasadora u Kanadi, a u januaru 2009. za ambasadora Srbije u Francuskoj.

Uz seriju predavanja na više evropskih i američkih univerziteta, Bataković je, u okviru Fondacije za evropsku istoriju i civilizaciju (La Fondation pour une histoire de la civilisation européenne), sa sedištem u Parizu, bio predstavnik Balkana u žiriju za Evropsku nagradu iz istorije (1995-2000).

Bataković je objavio i priredio veći broj knjiga (monografija, zbornika članaka, memoara i građe) i preko stotinu naučnih radova. Njegova istraživanja posvećena su srpsko-albanskim odnosima, proučavanju uticaja religije i ideologije na balkanske i južnoslovenske nacionalizme, evropskiim okvirima srpske istorije kao i uticaju komunizma na razvoj Srbije. Njegova monografija o prošlosti jugoslovenskog prostora (La Yougoslavie : nations, religions, idéologies) u spisku je literature na osnovnim i postdiplomskim studijama na francuskim univerzitetima, kao i na frankofonskim univerzitetima u Švajcarskoj, Belgiji i Kanadi. Nova istorija srpskog naroda, (Beograd, 2000), koju je Bataković priredio i napisao uz saradnju još trojice srpskih istoričara, prevedena je najpre na korejski jezik 2000. g. u Seulu, a na francuski 2005. (Histoire du peuple serbe). Priredio je za štampu memoare armijskog generala Pante Draškića i dnevnik iz balkanskih ratova diplomate u Rusiji, Dimitrija Popovića.

Uz monografije na francuskom jeziku (Kosovo. La spirale de la haine), u međunarodnoj literaturi su redovno citirane i njegove monografije na engleskom jeziku: The Kosovo Chronicles kao i istorija bosansko-hercegovačkih Srba (The Serbs of Bosnia and Herzegovina. History and Politics).

Autor dokumentarne televizijske serije Crveno doba, istorijskog serijala u pet nastavaka, Bataković je, uz saradnju mlađih istoričara, kroz brojna svedočenja žrtava i njihovih potomaka, obradio fenomen crvenog terora, komunističkih zločina u Srbiji i Crnoj Gori (1944—1947). Od 2009. do kraja 2012. godine bio je ambasador Republike Srbije u Francuskoj.


U februaru 2013. godine ponovo izabran za direktora Balkanološkog instituta SANU.

Izabrana delaUredi

 • Dečansko pitanje, Beograd: Istorijski institut-Prosveta 1989. (drugo dopunjeno izdanje: Beograd: Čigoja štampa, 2007) ISBN 978-86-7558-450-6
 • Savremenici o Kosovu i Metohiji 1850-1912, Beograd: Srpska književna zadruga, 1989.
 • Kolubarska bitka, Beograd: Litera 1989. (sa N. B. Popovićem)
 • Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji, Beograd: Srpska književna zadruga, 1989. (koautor), nemački prevod: Kosovo und Metochien in der serbischen Geschichte, Lausanne: L'Age d'Homme 1989 (koautor; četiri poglavlja); francuski prevod: Le Kosovo-Metohija dans l'histoire serbe, Lausanne: L'Age d'Homme 1990 (koautor; četiri poglavlja). ISBN 2-8251-0139-7
 • Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima, Priština: Jedinstvo 1991. ISBN 86-7019-071-0. (drugo dopunjeno izdanje: Beograd: Čigoja štampa, 2006.)
 • The Kosovo Chronicles, Beograd: Plato 1992., ISBN 86-447-0006-5; rumunski prevod: Cronica de la Kosovo, Bucuresti: Editura Biblioteca Bucurestilor 1999. ISBN 973-99243-0-1
 • Kosovo. La spirale de la haine, Lausanne: L'Age d'Homme 1993. (drugo izdanje 1998.).
 • La Yougoslavie : nations, religions, idéologies, Lausanne: L'Age d'Homme 1994. ISBN 9-782825-105344
 • The Serbs of Bosnia and Herzegovina. History and Politics, Paris: Dialogue 1996. ISBN 2-911527-10-0
 • The Serbs and Their National Interest, N. Von Ragenfeld-Feldman & D. T. Batakovic (eds.), San Francisco & Belgrade 1997, 140 p. ISBN 86-901887-1-1
 • Kosovo i Metohija. Istorija i ideologija, Beograd: Hrišćanska misao 1998. (drugo dopunjeno izdanje: Beograd: Čigoja štampa, 2007).
 • Nova istorija srpskog naroda, Beograd: Naš Dom 2000. (koautori: A. Fotić, M. St. Protić, N. Samardžić); drugo dopunjeno izdanje: Beograd 2002, treće 2005, ISBN 86-7268-015-4; korejski prevod: Seul 2001., ISBN 89-89205-20-4; francuski prevod: Histoire du peuple serbe, Lausanne: L’Age d’Homme 2005. ISBN 2-8251-1958-X
 • Kosovo and Metohija. Living in the Enclave, D. T. Bataković (ed.), Institute for Balkan Studies, SASA, Belgrade 2007, 314 p. ISBN 978-86-7179-052-9
 • Kosovo. Un conflit sans fin? Lausanne: L'Age d'Homme 2008. 322 p. ISBN 978-2-8251-3875-5
 • Kosovo And Metohija. Living in the Enclave (with added multimedia content and original documents) D. T. Bataković (ed.), Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 2008. (cd-rom) ISBN 978-86-7179-064-2
 • Istorija za sedmi razred osnovne škole Belgrade, Zavod za udžbenike, 2009, 175 p.
 • La Serbie et la France : une alliance atypique. Les relations politiques, économiques et culturelles, 1870-1940 D. T. Bataković (dir.), Institut des Études Balkaniques, Académie serbe des Sciences et des Arts, Belgrade 2010. 613.p. ISBN 978-86-7179-061-1
 • Minorities in the Balkans. State Policy and Inter-Ethnic Relations (1804-2004) D. T. Bataković (ed.), Belgrade, Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2011, 364 p.
 • Serbia's Kosovo Drama. A Historical Perspective, Belgrade, Čigoja Štampa, 2012, 369 p. ISBN 978-86-7558-903-7
 • Косово и Метохия : история и идеология, перевод с сербского Д. Кокотович, Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014, 399 p. ISBN 978-5-7996-1269-6
 • Qeveria serbe dhe Esat Pashe Toptani, e perktheu nga anglishtja Maklen Misha, Tirane : Botimet IDK, [2012], 70 p. ISBN 9789928136114
 • Les sources françaises de la démocratie serbe (1804-1914), Paris, CNRS Editions 2013 570 p. ISBN 978-2-271-07080-7
 • A Turbulent Decade. The Serbs in Post-1999 Kosovo, Paris, Dialogue, 2014, 324 p. ISBN 2-911527-12-7
 • The Foreign Policy of Serbia (1844-1867). Ilija Garašanin's Načertanije, Institute for Balkan Studies SASA, Belgrade 2014, 308 p. ISBN 978-86-7179-089-5
 • Christian Heritage of Kosovo and Metohija. Historical and Spiritual Heartland of Serbian People, Chief contributing editor Dušan T. Bataković, Los Angeles: Sebastian Press & Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2015, 1007 p.  ISBN 978-86-82685-39-5
 • Serbia in the Great War. Anglo-Saxon Testimonies and Historical Analysis. Edited by Dušan T. Bataković, Belgrade: National Library of Serbia 2015,  374 p. ISBN 978-86-7035-332-9
 • Srbija i Balkan. Albanija, Bugarska, Grčka 1914-1918, Prometej-RTS, Novi Sad-Beograd 2016, 572 p. ISBN 978-86-515-1174-8
 • Dešifrovanje prošlosti. Pisci, svedoci, pojave, Čigoja štampa, Beograd 2016, 436 p. ISBN 978-86-531-0264-7

Vanjske vezeUredi