Drvena džamija u Priluku

Drvena džamija u Priluku, nalazi se u opštini Živinice, Bosna i Hercegovina. Naselje Priluk se nalazi u zapadnom dijelu opštine Živinice. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.[1]

Džamija u Priluku je jedna od 4 preostale drvene džamije u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je 1735/6. Godine. U natpisu koji se nalazi u džamiji urezan na zidu od mihraba, na petoj talpi odozdo navode se kao graditelji Šejh Mustafa i Šejh Hasan. Bila je pokrivena drvenom šindrom do 1927., kada je šindra zamjenjena crijepom. Predulaz joj je dograđen 1968. ali on nije narušio izvornost građevine. U skorije vrijeme zbog zastarjelosti i truljenja temelja džamija je rekonstruisana, ali je ostao isti izgled kao i 1735. godine.

Historijat Priluka oslikava i sam harem koji se nalazi u dvorištu džamije. Nišani i natpisi na njima potiču iz XV. vijeka, a ima nišana koji po svom obliku i natpisu ukazuju na to da bi mogli biti i stariji. Izgrađena je nova savremenija džamija. Njene dimenzije su 14x18 m. Zidana je od cigle, pokrivena je bakrenim limom, visina munare je 48 m.

LiteraturaUredi

  • Madžida Bećirbegović, Publishing, Sarajevo, 1999. -Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini
  • Hivzija Hasandedić, Mešihat Islamske zajednice, El Kalem, Sarajevo, 1990. -Muslimanska baština u istočnoj Hercegovini

ReferenceUredi