Drugi rat dijadoha

Drugi rat dijadoha je naziv za oružani sukob između dijadoha, odnosno generala Aleksandra Velikog, koji se od 319. pne. do 315. pne. vodio za nadzor nad Aleksandrovim carstvom.

Povod je bila smrt regenta Antipatera, odnosno njegova neočekivana odluka da na samrtnoj postelji novim regentom proglasi starog generala Poliperhona umjesto svog sina Kasandra. Ta je odluka izazvala zbunjenost među dijadosima, ali i pobunu od strane Kasandra kojoj su se priključili mnogi nezadovoljnici, uključujući guvernera Egipta Ptolemeja, guvernera Male Azije Antigona, ali i Euridiku, ambicioznu suprugu slaboumnog nominalnog kralja Filipa Arideja.

Poliperhon je, pak, na svoju stranu doveo Eumena, bivšeg Aleksandrovog sekretara i odmetnutog satrapa u Maloj Aziji. Eumen je iskoristio savez kako bi zauzeo Siriju i Feniciji i organizirao veliku vojsku kojoj su kontingente dali satrapi s krajnjeg istoka Carstva. Antigon je Eumena porazio u bitci kod Gabijene 316. pne.

U međuvremenu je Kasandar godine 318. pne. osvojio Makedoniju i najveći dio Grčke, te prisilio Poliperhona da utočište traži u Epiru gdje je sklopio vojnički slab, ali politički važan savez sa Aleksandrovom majkom Olimpijadom te Roksanom, Aleksandrovom udovicom i majkom njegovog sina i zakonitog nasljednika Aleksandra IV. Poliperhon i epirski kralj Eakid su u jesen 317. pne. napali Makedoniju, a Aridejeva vojska se, umjesto da ih zaustavi, prešla na njihovu stranu. Olimpijada je tada zarobila i pogubila Arideja i veliki broj Kasandrovih pristalica, ali je njen uspjeh bio kratkotrajan. Godine 316. pne. je Kasandar krenuo u protivofenzivu, opsjeo Olimpijadu u Pidni, prisilio je na predaju te potom mučki ubio. Sljedeće je godine sklopljeno primirje kojim je rat završen.

Međutim, već 314. pne. je spoznaja kako je Antigonu naglo narasla moć dovela do sklapanja novog saveza i početka trećeg rata dijadoha.

V. također uredi