Drugi efeški sabor

Drugi efeški sabor je bio crkveni sinod održan godine 449 u gradu Efezu. Sazvao ga je istočnorimski car Teodozije II, nastojeći od njega učiniti ekumenski sabor na kome bi se riješile određene teološke (kristološke) nedoumice, ali i prekinula eskalacija borbe za vlast među suparničkim prvacima crkve na Istoku. Kao povod je poslužila ekskomunikacija konstantinopolskog arhimandrita Eutiha, iza koga je stajao Teodozijev uticajni eunuh Hrizafije, a koja je donešena na sinodu koji je u novembru 448. u Konstantinopolu sazvao arhiepiskop Flavijan. Teodozije je za predsjedatelja sinoda postavio Dioskora, uticajnog patrijarha Aleksandrije. Dioskor i njegove pristaše, uključujući jeruzalemskog arhiepiskopa Juvenala su, prema određenim navodima uz korištenje nasilja i premlaćivanje samog Flavijana, donijeli odluke kojima se Flavijan, antiohijski patrijarh Domno II i cijeli niz drugih episkopa svrgavaju i ekskomuniciraju. Papa Lav I, čiji je predstavnik Hilarije sudjelovao na saboru, odbio je priznati njegove odluke, nazvavši ga latrocinimumom ili "razbojničkim saborom". Godinu dana kasnije, car Teodozije II je umro i na prijestolje došao prema tada već pokojnom Flavijanu i njegovoj doktrini skloniji Markijan. To je stvorilo priliku da se 451. održi znameniti Halkedonski sabor na kome će sve odluke Drugog efeškog sabora biti poništene, a Dioskor biti svrgnut. To, međutim, nije otklonilo duboku šizmu među istočnim kršćanima; pristaše Dioskora su se izdvojile u crkve koje se danas nazivaju drevnoistočnim i koje Drugi efeški sabor priznaju kao ekumenski sabor, što nije slučaj sa Rimokatoličkom i pravoslavnom crkvom.

Drugi efeški sabor
Datum449
Prihvaćen odDrevnoistočne crkve
Prethodni koncilPrvi efeški sabor
Sljedeći koncilHalkedonski sabor (ne priznaju ga Drevnoistočne crkve)
SazvaoCar Teodozije II
PredsjedaoDioskor Aleksandrijski
Sudionici130
Teme raspravenestorijanstvo, monofizistvo, kristologija
Dokumenti i izjaveOsuda Flavijana Carigradskog, pape Lava I, Teodorita Kirskog i Domna II Antiohijskog
Kronološki popis ekumenskih sabora

Eksterni linkovi uredi

Ekumenski sabori
Pravoslavni i katolici Prvi nicejski sabor | Prvi carigradski sabor | Efeški sabor | Kalcedonski sabor | Drugi carigradski sabor | Treći carigradski sabor | Sabor »Quinisextum« | Drugi nicejski sabor
Dio pravoslavnih Četvrti carigradski sabor | Peti carigradski sabor
Katolička Crkva Četvrti carigradski sabor | Prvi lateranski koncil | Drugi lateranski koncil | Treći lateranski koncil | Četvrti lateranski koncil | Prvi lionski koncil | Drugi lionski koncil | Koncil u Vienni | Koncil u Pisi | Koncil u Konstanzu | Firentinski koncil | Peti lateranski koncil | Tridentski koncil | Prvi vatikanski koncil | Drugi vatikanski koncil

37°56′42″N 27°20′21″E / 37.94500°N 27.33917°E / 37.94500; 27.33917