Društva kapitala

(Preusmjereno sa stranice Društvo kapitala)

Društva kapitala je izraz koji se u privrednom, odnosno trgovačkom pravu koristi za sljedeća trgovačka društva: