Dragonja (rijeka)

Dragonja (hrvsrp. i slov.) - Dragogna (tal.) rijeka duga 28 km u sjeverozapadenoj Istri koja izvire u podnožju Ćićarije, brdo

Dragonja Dragogna
Flysch wall above Dragonja.jpg
Gornji tok Dragonje kroz flišnu zonu
Lokacija
Regije Istra
Države Slovenija Hrvatska
Pokrajine Julija
Hidrografija
Izvor
  – aps. visina
Savrinia-Šavrin, Popetra-Popeter
318 m n/v m
Ušće
  – vrsta
Piranski aljev-Vallone di Pirano
delta
Dužina 28 km km
Pritoke 18 desnih, 13 lijevih, veće:Rokava i Argila
Hidrologija
Хидрологија
Sliv jadranski
Слив
  – површина

95,6 km kv km²

Šavrin-Savrinia kod sela Popeter-Popetra (općina Kopar) na 315 m n/v, a uvire u Piranski Zaljev-Vallone di Pirano čineći široku deltu gdje je kanaliziorana za potrebe solane Sečovlje-Sicciole. Antičko ime rijeke je Argaonte (ili Argaone).

Tok rijekeUredi

 
Stari kameni most preko Vele Dragonje (Pinjevac) kod Škrline

Sa svojih 28 km duljine Dragonja spada u duže istarske rijeke (nakon Mirne i Raše) formiraju je mnogi potoci (32) i čine je dva glavna kraka: Vela Dragonja (Dragogna Grande) na jugu i Mala Dragonja (Dragogna Piccolo) na sjeveru (poznatija pod imenom Pignovazzo-Pinjevac ili Rokava) koji se spajaju ispod brda Labor-Laura kod mjesta Škrline.

 
Dragonja kod Senjaka

Od većih pritoka izdvajaju se Argila, na lijevoj strani i Drnica-Derniga na desnoj koji se ulijeva u jedan od tri toka Dragonje na ušću delte. Južni krak, koji čini i granicu imeđu dvije države koje su 1945. podijelile Istru, se nazivao Dragonja, dok su se ostali zvali Lera i Sant'Odorico, iako na novijim geografskim kartama se sva tri rukavaq na ušću imenukao Dragonja.

Dragonja je tipično mediteranska rijeka koja po ljeti ima nizak vodostaj (potoci-pritoke presušuju), a porječje obuhvaća 95,6 kv km - sjeverna strana je flišna ona dok je južna (lijeva) strana rijeke vapnenačko područje. Gornji tok je strm s 25% pada do utoka Pinjevca (Rokave) i Male Dragonje, pa 7,5% pad do utoka Argile, a do ulijevanja u more pad je 2% i taj je dio plovan za barke.IzvoriUredi

  • Alberi, Dario, Istria, storia, arte, cultura; Lint Editoriale Trieste
  • Tretjak, Donatella; Fachin, Niki, Istra: Cres: Lošinj: zgodovina in kultura 50 istrskih občin; Bruno Fachin Trst
  • Pucer, Alberto, Propotovanje po slovenski Istri. Libris Koper
  • Longyika, Primož; et al, Potepanja 4, Slovenska in hrvaška Istra; As-press Ljubljana