Dragan Bubalo

Dragan Bubalo (Apatin, 11. 10. 1964 - Gornja Radgona, 28. 6. 1991), poručnik Jugoslovenske narodne armije (JNA).

Dragan Bubalo
Biografski podatci
Datum rođenja 11. oktobar 1964. (1964-10-11)
Mjesto rođenja Apatin, FNR Jugoslavija
Datum smrti 28. jun 1991. (dob: 26)
Mjesto smrti Gornja Radgona, SFR Jugoslavija
Vojna karijera
Godine u službi 1982 - 1991
Čin Poručnik JNA.jpg Poručnik
Ratovi Rat u Sloveniji
Vojska Logo of the JNA.svg Jugoslavenska narodna armija
Rod vojske KoV JNA.JPG Kopnena vojska JNA
Jedinice 32. korpus JNA - Varaždin (32. motorizirana brigada)

BiografijaUredi

Poručnik Dragan Bubalo je rođen 11. 10. 1964 u Apatinu, u porodici Nikole i Smiljane Bubalo. Umje­sto Elek­tro­teh­nič­kog fa­kul­te­ta, na ko­ji je bio pri­mljen, poručnik Bubalo se opre­dje­lio za studij na Vojnoj akademiji JNA - od­sjek ve­za. Bio je od­li­čan stu­dent. Poručnik Bubalo je početak sukoba u Sloveniji, 1991 godine, dočekao u sastavu JNA tj. Kopnene vojske JNA. Bio je stacioniran u varaždinskoj kasarni "Kalnički partizani" (VP 7464) u sastavu 32. korpus JNA - Varaždin tj. 32. motorizirane brigade pod komandovanjem pukovnika Berislava Popova. 27. 6. 1991 godine, poručnik Bubalo se sa 32. motoriziranom brigadom uputio prema SR Sloveniji gdje su trebali zauzeti tj. zatvoriti granični prijelaz Gornja Radgona i granični prijelaz Gederovci. Poručnik Bubalo je stigao sa svojom brigadom u Gornju Radgonu nakon dva dana, 28. 6. 1991, uz neprestane napade Teritorijalne odbrane (TO) SR Slovenije, barikade, blokade, žive štitove, pucnjavu i borbe. Taj isti dan je postignut prekid vatre tj. primirje između JNA i TO SR Slovenije. Poručnik Bubalo je ranjen nakon što su na njegovu brigadu iz zasjede pucali pripadnici slovenske TO. Preminuo je na nosilima za­to što mu kao ra­nje­ni­ku u vrije­me sklo­plje­nog pri­mir­ja ni­je pra­vo­vre­me­no uka­za­na po­moć tj. TO SR Slovenije nije dozvolila da mu se po­mog­ne i da ga se helikopterom Mil Mi-8 Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva (JRZ) prebaci u bolnicu. Čak što više pripadnici slovenske TO su pucali na he­li­kop­ter JRZ-a iako je isti ima vidljivu ozna­ku Cr­ve­nog križa. Poručnik Bubalo je jedan od 44 pripadnika JNA koji su smrtno stradali tokom sukoba u Sloveniji. Prema svjedočanstvu majke poručnika Bubala, njezin sin Dragan Bubalo je imao pri­ja­te­lje iz svih na­ci­ja SFR Jugoslavije. Smiljana Bubalo se 2006 godine pridružila po­kre­ta­nju pret­kri­vič­nog po­stup­ka Slovenskog helsinškog odbora o ratnom zločinu slovenskih teritorijalaca nad ročnim vojnicima tadašnje JNA uz pitanje zašto se Cr­ve­ni križ Slo­ve­ni­je ni­kad ni­je ogla­sio zbog ga­že­nja eti­ke po­mo­ći ra­nje­nom.[1][2][3][4]

ReferenceUredi

  1. Ivan Matović, Stanoje Jovanović, 1991, str. 82
  2. J. Bekić (26. 4. 2006). Iz­dah­nuo na no­si­li­ma. Novosti. Arhivirano iz originala na 14. 10. 2014. Preuzeto 14. 10. 2014
  3. Ljubodrag Stojadinović (2. 6. 2008). Paragrafi mrtve države. Politika. Arhivirano iz originala na 12. 10. 2014. Preuzeto 14. 10. 2014
  4. Miša Ristović (19. 4. 2006). Ubijali mučki, s leđa. Novosti. Arhivirano iz originala na 14. 10. 2014. Preuzeto 14. 10. 2014

LiteraturaUredi

  • Ivan Matović, Stanoje Jovanović (1991). Istina o oružanom sukobu u Sloveniji, Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.