Draga Garašanin

Draga Garašanin
Nema slobodne slike

Draga Garašanin je rođena je 1921. godine u Parizu. Školovala se u Beogradu, gde je i pored prekida za vreme Svetskog rata, već 1946. godine završila studije klasične filologije i arheologije. Na Univerzitetu u LJubljani odbranila je 1953. godine doktorsku disertaciju "Starčevačka kultura". 1942. godine postaje asistent volonter Muzeja kneza Pavla, u kome sređuje i klasira neobrađen materijal sa brojnih predratnih iskopavanja. U kraćem izletu u Muzej grada Beograda postaje njegov upravnik i postavlja čvrste temelje rada na arheologiji, na kojima i danas počiva rad u ovom Muzeju. Povratkom u Narodni muzej 1950. godine, staje na čelo Praistorijskog odeljenja, kome je postavila osnove i dalje smernice radu na praistoriji. Preminula je 1997. godine u Beogradu. NJen suprug bio je Milutin Garašanin (arheolog).