Državni budžet

Državni proračun ili državni budžet je sustavni pregled planiranih prihoda i rashoda neke države u određenom vremenskom razdoblju. U suvremenom svijetu ga najčešće formulira izvršna, a prihvaća zakonodavna vlast.

Vrste proračuna:

  • ravnotežni – kada su prihodi jednaki rashodim
  • neuravnoteženi – kada su prihodi veći od rashoda (proračunski suficit) ili kada su prihodi manji od rashoda (proračunski deficit)

Ekonomska svrha proračuna očituje se u utjecaju na ključne makroekonomske ciljeve. Pomoću njega se društvena proizvodnja dijeli na potrošnju (C), investicije (I) i potrošnju države (G).

Također se pomoću proračuna utječe na ponudu proizvodnih faktora i finalnih dobara.

Vidi i Hipoteza istiskivanja.