Države koje se graniče s Evropskom unijom

Ovde su spiskovi država koje su se graničile ili se graniče sa Evropskom unijom.

Od 2007.Uredi

Zapadna granica EU:
Istočna granica EU, uključujući Grčku, od severa ka jugu:

Kiparska demakraciona linija1:

Enklave van EU:
španske Seuta i Melilja:
graniči sa Francuskom Gijanom2:

Od 2004. do 2007.Uredi

Zapadna granica EU:
Istočna granica EU, uključujući Grčku, od severa ka jugu:

Kiparska demakraciona linija1:

Enklave van EU:
španske Seuta i Melilja:
graniči sa Francuskom Gijanom2:

Od 1995. do 2004.Uredi

Zapadna granica EU:
Istočna granica EU, od severa ka jugu:
Enklave van EU:
španske Seuta i Melilja:
graniči sa Francuskom Gijanom2:

Od 1990. do 1995.Uredi

Istočna granica EU, od severa ka jugu:
Enklave van EU:
španske Seuta i Melilja:
graniči sa Francuskom Gijanom2:

Od 1986. do 1990.Uredi

Istočna granica EZ, od severa ka jugu:
Enklave van EU:
španske Seuta i Melilja:
graniči sa Francuskom Gijanom2:

Od 1981. do 1986.Uredi

Južna francuska granica:
Istočna granica EZ, od severa ka jugu:
Enklave van EU:
graniči sa Francuskom Gijanom2:

Od 1973. do 1981.Uredi

Južna francuska granica:
Istočna granica EU, od severea ka jugu:
Enklave van EU:
Graniče sa Francuskom Gijanom2:

Od 1958. do 1973.Uredi

Južna francuska granica:
Istočna granica EZ, od severa ka jugu:
Enklave van EU:
Granica Grancuske Gijane2:

Posle proširenja Unije 2010. (projekcija)Uredi

Zapadna granica EU:
Istočna granica EU, od severa ka jugu:
Zapadni Balkan:
Kipar demakraciona linija1:
Enklave van EU:
Španske Seuta i Melilja:
Granica Francuske Gijane2:

FusnoteUredi

1 Ceo Kipar je postao deo EU 1. maja 2004, ali se uticaj Unije odnosi samo na južni deo ostrva. Kiparski Grci su odbacili poslednji plan UN za ujedinjenje Kipra. Severni Kipar stoga de fakto nije deo EU, a to će postati ako i kada obe strane dogovore plan za ponovno ujedinjenje ostrva.

2 Francuska Gijana je francuski departman i kao takav je deo Francuske i Evropske unije.

Vidi jošUredi