Donus (ponekad navođen i kao Donije) je bio papa od 2. studenog 676. do 11. travnja 678. godine. O njegovom životu se zna vrlo malo. Bio je sin izvjesnog Rimljanina po imenu Mauricije. Njegov kratki pontifikat je obilježila dogradnja Bazilike Svetog Petra, kao i otkrivanje, a potom razbijanje, kolonije nestorijanaca u Rimu, koja se nalazila među sirijskim svećenicima. Također je prekinuta kraća šizma sa nadbiskupom Ravenne koji je prije toga htio postati autokefalan. Održavao je dobre odnose sa bizantskim dvorom.

Donus
Donus

Papinstvo počelo 2. studenog 676.
Papinstvo završilo 11. travnja 678.
Prethodnik Adeodat II.
Nasljednik Agaton
Rođen