Periodi lunarnih geoloških doba :
Pranektarij - Nektarij - Donji imbrij - Gornji imbrij - Eratostenij - Kopernicij

U lunarnoj geološkoj kronologiji, epoha Donjeg Imbrija se odnosi na vremenski raspon od prije 3850 do otprilike 3800 miliona godina. Meteorski krateri koji su stvorili bazen Imbrijskog mora su se pojavili početkom epohe i predstavljaju period tokom kojeg su se pojavili noviji veliki bazeni. Oni ispunjeni bazaltom su se pojavili uglavnom nakon Gornjeg imbrija. Period prije Donjeg Imbrija se naziva Nektarij.

S obzirom da su svi geološki nalazi iz istog perioda na Zemlji iščezli, koristi se kao neslužbeni period Hadskog eona. Bez svake sumnje slični događaji su se zbivali na Zemlji jer je bitno veća i masivnija od Mjeseca.

Hadski eon
Kriptik Bazenske grupe Nektarij Donji imbrij