Dong Xian (董賢) (23. pne. (?) – 1. pne.) bio je kineski carski službenik iz vremena dinastije Han koji je usprkos mladosti i skromnog porijekla naglo postao najmoćniji čovjek na dvoru cara Aija, odnosno u kineskoj državi.

Dong Xian

Prema navodima kineskih historičara, Dong Xian je svoj nagli uspon dugovao osobnoj naklonosti cara, koji je svog miljenika, njegovu suprugu i rodbinu obasipao novcem, darovima, prestižnim titulama i raznim povlasticama. Nekoliko carskih službenika koji su se tome usprostivili, uključujući premijera Wang Jiau, su pogubljeni ili natjerani na samoubistvo.

Mnogi historičari vjeruju kako je odnos cara Aia i Dong Xiana bio homoseksualne prirode. Njega opisuje apokrifna priča u kojoj su Ai i Dong spavali u istom krevetu te je Ai, kada se probudio vidio da mu se rukav zaglavio ispod njegovog ljubavnika. Nastojeći ne uznemiriti Dong Xianov san, Ai je odsjekao rukav. Zbog toga se duanxiu zhi pi (斷袖之癖, doslovno, "fetiš odrezanog rukava") u kineskom koristi kao pežorativni izraz za homoseksualnost.

Iako je na kraju postao premijer i vrhovni komandant kineske vojske, Dong Xian se nije bavio državnim poslovima nego sve vrijeme provodio u društvu s Aijem. Pred smrt je Ai, koji nije imao djece, čak oporukom odredio da ga Dong Xian naslijedi kao car. Međutim, kada je Ai iznenada umro 1. pne. Dong Xian se nije snašao i dozvolio je da dvorska klika okupljena oko Velike carice majke Wang obezvrijedi carevu oporuku i postavi Wang Manga za regenta. Wang Mang je dao Dong Xiana zatvoriti, a potom njega i suprugu natjerati na samoubistvo.