Patriotizam

(Preusmjereno sa Domoljublje)

Patriotizam, rodoljublje i domoljublje je izraz koji u najširem smislu označava pozitivan odnos pojedinaca ili grupa prema svojoj "domovini" ili "otadžbini" (latinski patria < grčki patris, πατρίς). Pod domovinom se podrazumijeva šira zajednica koja može biti grad ili regija, a najčešće nacija i/li nacionalna država. Patriotizam se odražava kroz osjećaj ponosa prema dostignućima i kulturi svoje domovine, nastojanju da se očuva njen karakter i identitet, odnosno identifikacija s ostalim pripadnicima zajednice koja tvori domovinu.

Patriotizam se često povezuje s nacionalizmom, pa se ta dva pojma često navode kao sinonimi. Razlog za to je činjenica da se nacionalisti uvijek izjašnjavaju, odnosno nastoje predstaviti kao kao patrioti.

Patriotizam pretpostavlja da domovina sama po sebi predstavlja moralnu vrijednost, odnosno da pojedinac vlastite interese uvijek mora podrediti interesima šire zajednice. U najekstremnijem obliku se patriotizam odražava kao spremnost da se za domovinu žrtvuje vlastiti život.

V. takođerUredi