Domicije Aleksandar

(Preusmjereno sa Domitius Alexander)

Lucije Domicije Aleksandar (umro oko 311. godine), verovatno rođen u Frigiji, bio je vikar (carski namesnik) u Africi, kada mu je car Maksencije naredio da pošalje svoga sina kao taoca u Rim. Domicije Aleksandar je to odbio i proglasio se za cara 308. godine.

Domicije Aleksandar na novcu. Na reversu, personifikacija Kartagine, njegove prestonice.

Najbolji opis pobune Domicija Aleksandra daje Zosim. On piše da je Maksencije poslao svoju sliku u Afriku, da bi ta provincija potvrdila svoju vernost. Vojska se tome odupirala, zato što su vojnici još uvek bili verni Galeriju. Maksencije je onda naredio Domiciju Aleksandru, upravniku Afrike da pošalje svog sina kao taoca u Rim, što je ovaj odbio i zatim se pobunio.

Možda je Zosim pomešao Maksencijevog oca Maksimijana i Galerija. Ako je to tačno, događaji su iz 308. godine.

U vreme ustanka, Domicije Aleksandar je bio star čovek, a držao je, pored Afrike, i Sardiniju. Maksencije je poslao svoju vojsku protiv Aleksandra, koji je bio zarobljen i ubijen. Njegove trupe nisu pružile pravi otpor. Maksencije je konfiskovao imovinu svim pristalicama Domicija Aleksandra. Verovatno je ustanak ugušen 311. godine.