Gnej Domicije Afer (Gnaeus Domitius Afer, ? - 59) bio je rimski orator i političar iz doba Julijevsko-Klaudijevske dinastije, poznat kao jedan od najboljih govornika svog doba.

Afer je bio rodom iz Nemaususa u Narbonskoj Galiji (današnji Nîmes u Francuskoj). Godine 25. je imenovan za pretora, a sljedeće godine je stekao naklonost cara Tiberija koristeći svoje govorničke vještine kako bi Klaudiju Pulhru, rođaku Agripine Starije, optužio za preljub i čaranje. Sljedeće godine je iste vještine koristio u suđenju Kvintiliju Varu. Kada je na vlast došao Kaligula, pao je u nemilost, i novi car ga je u Senatu optužio za nezakonit progon Klaudije Pulhre. Afer je izbjegao osudu tako što se pretvarao da je potpuno slomljen i nadvladan carevom govorničkom vještinom; Kaligula mu je zbog toga ne samo poštedio život, nego ga imenovao i suffect konzulom za 39.

Kasnijih godina je Afera njegova govornička vještina počela izdavati. U doba cara Nerona je postao nadglednik gradskog vodovoda, ali je ubrzo nakon toga umro; prema sv. Jeronimu tako što se "prežderao na smrt".

Kvintilijan, pak, tvrdi da je slušao njegove govore kao mladić te da je riječ o najboljem oratoru koga je ikada imao prilike čuti.

Prethodi:
Marcus Aquila Iulianus i Publius Nonius Asprenas
Suffect konzul Rimskog Carstva
suffect consul pod Kaligulom; zajedno sa Lucijem Apronijem Cezijanom; i Kvintom Sangvinijem Maksimom, Gnejem Domicijem Korbulonom, Aulom Didijem Galom suffecti
39
Slijedi:
Kaligula