Domen (taksonomija)

Domene su sistem podjele živih bića na tri osnovna dijela koju zastupa Carl R. Woese sa "University of Illinois", pri čemu se podjela temelji na različitoj strukturi RNK:

Filogenetsko stablo temeljeno na rRNK genima
  • ranije isto prokarioti: još jedan oblik jednostaničnih organizama bez stanične jezgre
  • živa bića čije stanice imaju jezgru
  • u domenu eukariota pripadaju i sva višestanična živa bića
  • domena eukariota podijeljena je na carstva.

Domena je prema Woesu time najviša kategorija klasificiranja živih bića.

Virusi, viroidi i prioni koji se generalno ne smatraju živim bićima, podliježu vlastitoj klasifikaciji.

Vidi: sistematika

Napomena: Za suvremene nazive Eukarioti i Prokarioti ranije su se koristili nazivi Eukarionti i Prokarionti, što se još i danas često koristi. Općenito, oba naziva se smatraju dopuštenim. No, naziv "Arhaebakterije" za Arhaea nije dopušten.