Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda je jedno od dva vijeća Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok je drugo vijeće Predstavnički dom.

Bosna i Hercegovina

Članak je dio serije:
Politika i uprava
Bosne i HercegovineDruge države
pogledaj  razgovor  uredi

Dom naroda se sastoji od 15 delegata od kojih jednu trećinu imenuje Narodna skupština Republike Srpske (pet Srba) a dvije trećine Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (pet Hrvata i pet Bošnjaka).

Kvorum čine devet članova, s tim da moraju biti najmanje tri srpska, tri hrvatska i tri bošnjačka delegata.

Nadležnosti uredi

Dom naroda može da stavi veto na neki zakon koji je već usvojen u Predstavničkom domu. Ukoliko većina srpskih, hrvatskih ili bošnjačkih delegata zaključi da taj zakon ugrožava vitalni nacionalni interes jednog od konstitutivnih naroda, tada ulaže veto na taj zakon. Tada predsjedavajući saziva Zajedničku komisiju od tri člana (jedan Srbin, jedan Hrvat i jedan Bošnjak) koja mora u roku od pet dana postići saglasnost, a ukoliko nema saglasnosti zakon se prosleđuje Ustavnom sudu na konačno rješavanje.

Delegati uredi

  Bošnjaci   Hrvati   Srbi

Kolegij doma naroda Bosne i Hercegovine čine Dragan Čović, te Sulejman Tihić i Staša Košarac.

Povezano uredi