Otvori glavni meni

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

NadležnostiUredi

Dom naroda može da stavi veto na neki zakon koji je već usvojen u Predstavničkom domu. Ukoliko većina srpskih, hrvatskih ili bošnjačkih delegata zaključi da taj zakon ugrožava vitalni nacionalni interes jednog od konstitutivnih naroda, tada ulaže veto na taj zakon. Tada predsjedavajući saziva Zajedničku komisiju od tri člana (jedan Srbin, jedan Hrvat i jedan Bošnjak) koja mora u roku od pet dana postići saglasnost, a ukoliko nema saglasnosti zakon se prosleđuje Ustavnom sudu na konačno rješavanje.

DelegatiUredi

PovezanoUredi