Doktorova noć (novela)

(Preusmjereno sa stranice Doktorova noć (priča))
Za ostale upotrebe, v. Doktorova noć.

Doktorova noć je novela hrvatskog književnika Milutina Cihlara Nehajeva originalno objavljena kao dio zbirke Veliki grad 1919. godine. Protagonist je liječnik u provincijskom mjestu koji se suočava sa spoznajom o tome koliko je tadašnja inteligencija ograničena u svojim nastojanjima da pomogne život narodnih masa.

Doktorova noć je bila dva puta ekranizirana u obliku TV drame - 1964. i 1990. godine.