Dokim

Antigon Dokim, poznatiji kao Dokim (na grčkom Δόκιμoς; 4. vijek pne.), bio je makedonski oficir koji je sudjelovao u ratovima dijadoha.

Nakon Aleksandrove smrti se priklonio regentu Perdici, te se u prvom ratu dijadoha zajedno s Atalom i Alketom borio protiv Antigona. Godine 320. pne. je zarobljen u Pisidiji. Godine 316. pne. je zajedno sa svojim drugovima organizirao pobunu u tvrđavi u kojoj je bio zatvoren, te preuzeo nadzor nad njom. Iste je godine ušao u pregovore s Antigonovom suprugom Stratonikom, te je ponovno zarobljen. Antigon ga je, međutim, oslobodio te je 313. pne. poslan da vodi ekspediciju s ciljem oslobađanja grčkih gradova u Kariji. Pred kraj četvrtog rata dijadoha godine 302. pne. ili 301. pne. je bio zadužen za obranu tvrđave Sinada u Frigiji, ali ju je potom predao Lizimahu. Što se dogodilo s njim nakon bitke kod Ipsa, nije poznato, ali se pretpostavlja da je osnovao grad poznat po imenu Dokimija. 4. vijek pne.